ADRENALIN BUMS OPEN 2014 - REZULTĀTI

2014.gada 5.aprīlis Latvija, Skrīveru kalns (Aizkraukles pilskalns) Sacensības organizē: Klubs „Adrenalīns”.

Rezultāti:  Vārds, Uzvārds 1. mērķis 2. mērķis 3. mērķis 4. mērķis 5. mērķis KOPĀ
1 Sergejs Usanov vec. 14 15 4 98 6 137
2 Krišjānis Sietiņš 168 10 2 8 11 199
3 Sergejs Usanov jaun. 8 8 1000 204 155 1375
4 Ģirts Āboliņš 277 39 1000 611 678 2605
5 Ivars Tolmanis 1000 457 454 509 227 2647
6 Arnis Balodis 1000 486 140 480 620 2726
7 Aivars Ozols 1000 240 299 1000 222 2761
8 Aigars Briune 750 175 1000 1000 6 2931
9 Artis Treikmanis 284 817 357 550 1000 3008
10 Arnis Gigulis 910 1000 218 567 456 3151
11 Vladislavs Maksimčuks 1000 1000 10 263 1000 3273
12 Normunds Bērziņš 427 118 1000 772 1000 3317
13 Jānis Kurtišs 682 567 80 1000 1000 3329
14 Aleksej Kuzmin 1000 50 1000 955 367 3372
15 Valdis Brokāns 76 930 516 1000 1000 3522
16 Aleksandr Mihailov 1000 245 1000 592 1000 3837
17 Atis Garklavs 1000 1000 1000 15 1000 4015
18 Andrej Baigozin 526 641 1000 1000 1000 4167
19 Jurģis Lauks 267 1000 1000 1000 1000 4267
20 Andrej Kazakov 1000 346 1000 1000 1000 4346
21 Aleksej Mihailov 898 1000 1000 472 1000 4370
22 Ēriks Mikštas 1000 1000 1000 391 1000 4391
23 Dzintars Slapjums 420 1000 1000 1000 1000 4420
24 Oleg Rovba 1000 661 1000 1000 1000 4661
25 Jānis Kucenko 1000 1000 1000 720 1000 4720
26 Pjotrs Krjučenko 1000 1000 1000 1000 846 4846
27 Maksim Fjodorov 1000 1000 1000 1000 1000 5000
28 Dzintars Raviņš 1000 1000 1000 1000 1000 5000
29 Vladimirs Žoludjevs 1000 1000 1000 1000 1000 5000
30 Aleksandrs Askolskijs 1000 1000 1000 1000 1000 5000
31 Dmitrijs Veidemans 1000 1000 1000 1000 1000 5000
32 Dmitrijs Krjukovs 1000 1000 1000 1000 1000 5000
33 Aleksandrs Malejs 1000 1000 1000 1000 1000 5000
34 Claudius Schnabel 1000 1000 1000 1000 1000 5000


2014.gada 5.aprīlis Latvija, Skrīveru kalns Sacensības organizē: Klubs „Adrenalīns” www.adrenalins.lv

Sacensību mērķis

Sacensības tiek organizētas, lai drošā un godīgā cīņā noskaidrotu labākos pilotus un lai stiprinātu draudzīgas attiecības pilotu un klubu starpā.

Sacensību plāns

11:00 – 11:45 reģistrācija 11:45 – brīfings (instruktāža) 12:00 – sacensību lidojumu sākums

Noteikumi:

1. Reģistrācija.

1.1 Sacensībās drīkst piedalīties visi piloti, kuriem ir vismaz „B” kategorijas Latvijas Paraplanierisma Federācijas izsniegta paraplanierista apliecība. Vai vismaz „PARA PRO 3.” kategorijas Starptautiskās Aeronautikas Federācijas (Fédération Aéronautique Internationale) izsniegta starptautiski atzītā Starptautiskā Pilota Pieredzes Identifikācijas (International Pilot Proficiency Identification) apliecība.

1.2 Reģistrācijas laikā katrs sacensību dalībnieks iesniedz aizpildītu dalībnieka anketu un riska apliecinājuma veidlapu, uzrādot savu pilota apliecību. Un samaksā dalības maksu – 5 eur. (kluba „Adrenalīns” pilotiem par brīvu)

1.3 Reģistrācijas laikā katrs pilots saņem starta kārtības numuru, kuru sacensību beigās nodod atpakaļ. Numura nozaudēšanas gadījumā sacensību dalībnieks samaksā soda naudu 15 eur.

2. Inventārs.

2.1 Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību. Obligāti jābūt: spārnam, ķiverei, rezerves izpletnim, ar protektoru aprīkotai piekarei, ko startā pārbaudīs – Starta Tiesnesis. Obligāti jābūt arī lidošanai atbilstošiem apaviem (zābakiem ar stiprināto potītes daļu). Neatbilstoša ekipējuma gadījumā, pilots netiek pielaizts pie starta!

2.2 Sacensību laikā mainīt spārnu ir aizliegts.

3. Raundi: Sacensību ietvaros tiks veikti minimums 3 raundi. Raundu skaits ir atkarīgs no laika apstākļiem, par ko attiecīgu lēmumu pieņem Galvenais Tiesnesis.

4. Starts.

4.1.1 Katram dalībniekam ir jābūt gatavam startēt atbilstoši savam starta kārtas numuram. Starta kārtību (secību) pilots var mainīt tikai ar iepriekšēju Starta Tiesneša atļauju. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies, vai nav gatavi startam, attiecīgajā raundā tiek reģistrēts maksimālais punktu skaits.

4.1.2 Ja sacensību dalībnieks divas reizes pēc kārtas nevar nostartēt, viņš dodas uz rindas beigām un startē kā pēdējais attiecīgajā raundā.

4.1.3 Ja sacensību dalībnieks starta apstākļus (vēja virziens, stiprums) uzskata par nepiemērotiem, viņš var startu atlikt un doties uz rindas beigām.

4.2 Starta veids: starts no kalna. Pilots ir atbildīgs par iepriekšējo sagatavotību un pieredzi startēt no nogāzes.

5. Sacensībās plānotie uzdevumi

5.1 Piezemēšanās precizitātē: Sacensību dalībniekam jāpiezemējas precīzi, iepriekš norādītajā mērķī. Par piezemēšanos mērķa centrā, pilotam tiek piešķirti 0 punkti; par piezemēšanos līdz 10 m no mērķa centra, punktu skaits ir vienāds ar centimetru skaitu no nulles punkta; par piezemēšanos 10 m un vairāk no mērķa centra, pilotam tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 1000.

5.2 Citi nosacījumi: - Uzvarētājs ir dalībnieks ar mazāko punktu skaitu.

6. Mērķa izvietojums.

6.1 Mērķis tiks izvietots drošā attālumā no starta zonas.

7. Piezemēšanās: Jāpiezemējas uz kājām. Ja pilots nokrīt, viņam tiek ieskaitīti 1000 punkti. Par kritienu tiek uzskatīts: jebkura pilota ķermeņa daļas (izņemot pēdas) vai piekare (izņemot akselerātoru un piekares kāju paliktni vai vinčas atkabi) pieskaršanās zemei, pirms zemei ir pieskāries spārns.

8. Protesti un iespēja startēt atkārtoti.

8.1 Sacensību dalībnieks drīkst pieprasīt iespēju startēt atkārtoti. Atkārtotie starti notiek katra raunda beigās.

8.2 Iespēju startēt atkārtoti drīkst pieprasīt:

8.2.1 Pilotam ir nepietiekams augstums uzdevumu izpildei.

8.2.2 Ja vēja ātrums pie mērķa pārsniedz noteikto maksimumu 7 m/s vairāk kā 3 sekundes.

8.2.3 Traucējums mērķa zonā vai mērķis ir aizsegts. Ja pilots redz, ka droša lidojuma trajektorija vai piezemēšanās mērķī ir traucēta vai apdraudēta un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi.

8.2.5 Drošības apsvērumi. Ja pilots izmaina lidojuma trajektoriju, lai izvairītos no sadursmes gaisā ar citu pilotu vai citu šķērsli un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi.

8.3 Protestu iesniegšanas kārtība.

8.3.1 Strīdu gadījumā protests jāiesniedz līdz konkrētā raunda beigām, ko izskata sacensību Galvenais Tiesnesis. Pretējā gadījumā reģistrētais rezultāts paliek nemainīgs, kā arī tiek liegta iespēja startēt atkārtoti.

8.3.2 Iesniedzot protestu, jāsamaksā 15 Eur. Ja protests tiek izskatīts protesta iesniedzējam par labu, tad nauda tiek atgriezta. Ja protests tiek izskatīts protesta iesniedzējam par sliktu, tad nauda netiek atgriezta.

9. Diskvalifikācija

9.1 Sacensību dalībnieku var diskvalificēt (aizliegt piedalīties sacensībās un anulēt rezultātus) šādos gadījumos:

9.1.1 Par nesportisku rīcību. Par nesportisku rīcību uzskatāma: - Sacensību gaitas kavēšana. Ja sacensību dalībnieks atliek startu vairāk nekā divas reizes. - Tiesnešu norādījumu un starta kārtības atkārtota neievērošana. - Jebkāda veida agresija, otras personas aizskaršana vai apvainošana.

9.1.2 Par bīstamu rīcību. Par bīstamu rīcību uzskatāmas tādas darbības, kuru rezultātā spārns var norauties vai ieiet negatīvā spirālē. Par bīstamu tāpat ir uzskatāma piezemēšanās asā virāžā, kur leņķis lielāks par 90 grādiem attiecībā pret vēju un spārna „knābieni” mazā augstumā. Aizliegts vertikāli nolaisties, izmantojot līdz galam izspiestu akselerātoru un maksimāli sabremzētu spārnu. Fiksējot bīstamu rīcību pilots pirmajā reizē tiek brīdināts, bet atkārtotas bīstamas rīcības gadījumā – diskvalificēts. Piloti, kas norauj spārnu vai gāžas zemē negatīvā spirālē – tiek diskvalificēti.

Atbildīgās personas

Sacensību direktors: Nasjalnika

Galvenais tiesnesis: Godīgs :)


Adrenalins Bums 2014 Skriveri 05.04.2014
Comments: 22
    Made by kalichava