(REZULTĀTI + BILDES) Precizitātes sacensības ADRENALĪNS BUMS 2018 RUDENS OPEN / Latvijas PGA kausa 4.posms

Sestdien, 29.09.2018 Rumbulas lidlaukā (rezerves datumi – 30.09, 06.10, 07.10)

Sacensību plāns:
10:30 – 11:00 Ierašanās (tie, kuri atbrauks vēlāk - auto būs jāatstāj aiz vārtiem, sīkāks info zemāk).
11:00 – 11:30 Reģistrācija.
11:30 – 12:00 Brīfings. Starta numuru izloze.
12:00 – 18:00 Sacensību lidojumi.
Ap 15:00 Pusdienās gardais Mišas plovs.
18:30 – 19:00 Sacensību noslēgums, Apbalvošana.

Dalības maksa: 10 eur (ADRENALĪNS VIP kluba un Ekonom kluba pilotiem dalība par brīvu)

Iebraukšana lidlaukā laika posmā no 10:30-11:00. Kuri atbrauks vēlāk, tad jāatstāj auto pie vārtiem un jānāk kājām uz sacensību norises vietu. Ja kādam būs jāizbrauc ārā ātrāk par sacensību norises noslēgumu, tad griezties pie Dzintara, kurš noorganizēs izlaišanu no lidlauka.
Iebraukšana šeit (https://goo.gl/maps/sdS8oSDQg7A2):


Reģistrācija elektroniski šeit līdz piektdienas 28.09.2018 plkst. 20:00:NOLIKUMS
BUMS 2018 RUDENS OPEN / Latvijas PGA kausa 4.posms
Rumbulas lidlauks, Rīga

Sacensību mērķis:

Sacensības tiek organizētas, lai drošā un godīgā cīņā noskaidrotu labākos pilotus un lai stiprinātu draudzīgas attiecības pilotu, klubu un valstu starpā. 

 

Noteikumi:

1. Reģistrācija.

1.1 Sacensībās drīkst piedalīties visi piloti, kuriem ir vismaz „B” kategorijas Latvijas Paraplanierisma Federācijas izsniegta paraplanierista apliecība vai vismaz „3.” kategorijas Starptautiskās Aeronautikas Federācijas (Fédération Aéronautique Internationale) izsniegta starptautiski atzītā Starptautiskā Pilota Identifikācijas (International Pilot Proficiency Identification) apliecība. 

1.2 Reģistrācijas laikā katrs sacensību dalībnieks iesniedz aizpildītu dalībnieka anketu, uzrādot savu pilota apliecību. Un samaksā dalības maksu – 10 euro. "ADRENALĪNS” VIP kluba un Ekonom kluba pilotiem dalība par brīvu.

 

2. Inventārs.

2.1 Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību. Obligāti jābūt: spārnam, ķiverei, rezerves izpletnim, ar protektoru aprīkotai iekarei un vinčas atkabei, ko startā pārbaudīs – Starta Tiesnesis. Vēlami lidošanai atbilstoši apavi - zābaki ar stiprināto potītes daļu. Neatbilstoša ekipējuma gadījumā, pilots netiek pielaists pie starta!

2.2 Sacensību laikā mainīt spārnu ir aizliegts. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ, pilotam nepieciešams mainīt spārnu, tas iespējams tikai ar Sacensību direktora atļauju un tikai uz tādas pašas vai zemākas klases spārnu, atļauju saņemot pirms nākamā lidojuma.

 

3. Raundi: Sacensību ietvaros tiks veikti minimums 3 raundi. Raundu skaits ir atkarīgs no laika apstākļiem, par ko attiecīgu lēmumu pieņem Galvenais Tiesnesis. Pirmie 2 sacensību raundi būs PGA posma ieskaites lidojumi un būs bez "Fun" elementiem, un šie rezultāti tiks ieskaitīti PGA ieskaitē. Sākot ar 3. raundu sacensībās tiks iekļauti tradicionālie ADRENALĪNS BUMS sacensību "Fun" elementi. Maksimālais raundu skaits – 5.  Pirmie 2 raundi tiek ieskaitīti, kā PGA posma lidojumi, ja sacensībās piedalās ne mazāk kā 12 (divpadsmit) piloti un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) piloti. Visi sacensību lidojumi tiek ieskaitīti, kā BUMS 2018 Rudens OPEN sacensību ieskaite. 

 

4. Starts.

4.1 Brīfinga (instruktāžas) laikā dalībnieku starpā tiks izlozēti starta kārtas numuri. Katram dalībniekam ir jābūt gatavam startēt atbilstoši savam starta kārtas numuram. Starta kārtību (secību) pilots var mainīt tikai ar iepriekšēju Starta Tiesneša atļauju. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies, vai nav gatavi startam, attiecīgajā raundā tiek reģistrēts maksimālais punktu skaits. 

4.2 Starta veids: pasīvā vinča. Pilots ir atbildīgs par iepriekšējo sagatavotību un pieredzi startēt ar pasīvo viņču gan vājā, gan stiprā, kā arī "šķībā" vējā, gan turbulentos laika apstākļos. Ja pilots nespēj veikt startu ar trešo piegājienu, pilots saņem maksimālo punktu skaitu raundā.

4.3 Katram dalībniekam vinčošanas laikā tiek nodrošināts minimālais nepieciešamais augstums – 150 m, lai spētu izpildīt sacensību uzdevumus un droši piezemēties. Ja dalībnieks ir gatavs uzdevumam un vēlas atkabināties no troses zemākā augstumā vai arī vinčojoties pilots pieņem lēmumu pārtraukt uzdevuma izpildi, viņš dod zīmi Vinčotājam, informējot pa rāciju vai vicinot abas kājas.

 

5. Sacensībās plānotie uzdevumi

5.1 "Fun" uzdevums "TANKS" - kartona kaste - TANKS, kas atradīsies piezemēšanās mērķa tuvumā un pirms piezemēšanās ir jātrāpa TANKAM ar ūdeni piepildītu balonu.

Pie piezemēšanās mērķa zemē būs nolikta kartona kaste - TANKS. Pilotam pirms piezemēšanās ir jātrāpa tankam ar balonu, kas ir piepildīts ar ūdeni. Ja pilots ir trāpījis ar balonu pa tanku un nav fiksēts kritiens, tad pilots saņem 0 punkti ieskaitē "TANKS". Ja pilots netrāpa pa tanku, tad saņem maksimālo punktu skaitu - 500. Šis rezultāts tiks summēts klāt piezemēšanās mērķī rezultātam. Pilots drīkst veikt metienu ar balonu pa tanku tikai atrodoties lidojumā. Ja pilots jau ir pieskāries zemei un tad veic balona metienu, tad šāds metiens netiek ieskaitīts. Tiks nodrošināti baloni un ūdens - balonu uzpilde pilotam jāveic patstāvīgi.

5.2 Piezemēšanās precizitātē:

Sacensību dalībniekam jāpiezemējas precīzi iepriekš norādītajā mērķī. Par piezemēšanos mērķa centrā pilotam tiek piešķirti 0 punkti; par piezemēšanos līdz 5 m no mērķa centra, punktu skaits ir vienāds ar centimetru skaitu no nulles punkta; par piezemēšanos 5 m un vairāk no mērķa centra, pilotam tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 500.

Rezultātu noteikšanai tiek izmantots elektroniskais mērķis. Gadījumā, ja elektroniskais mērķis ir bojāts un rezultāts nav noteikts elektroniski, tad rezultātu nosaka piezemēšanās mērķa tiesneši, rezultātu mērot centimetros. 

Ja pilots mērķa zonā redz personu ar paceltu sarkanu karogu, tas ir oficiāls signāls, kas nosaka, ka pilotam ir jālido projām no mērķa un jāpiezemējas maksimāli īsā laikā (drošības apsvērumu dēļ).

5.3 Citi nosacījumi:

Abi iepriekš minētie uzdevumi jāizpilda viena lidojuma laikā - Uzvarētājs ir dalībnieks ar mazāko punktu skaitu. "Fun" elements tiks iekļauts sacensībās, sākot ar 3. raundu.

 

6. Mērķu izvietojums.

6.1 Piezemēšanās mērķa un uzdevuma "TANKS" attālums tiks izvietots vadoties no vēja stipruma, lai tehniski būtu iespējams vienā lidojumā abos uzdevumos iegūt 0 punktus.

 

7. Piezemēšanās: Jāpiezemējas uz kājām. Ja pilots nokrīt, viņam tiek ieskaitīti 500 punkti. Par kritienu tiek uzskatīts: jebkura pilota ķermeņa daļas (izņemot pēdas) vai piekare (izņemot akselerātoru un piekares kāju paliktni vai vinčas atkabi) pieskaršanās zemei 10 m rādiusā no mērķā centra, pirms zemei ir pieskāries spārns.

 

8. Protesti un iespēja startēt atkārtoti.

8.1 Sacensību dalībnieks drīkst pieprasīt iespēju startēt atkārtoti. Atkārtotie starti notiek pēc iespējas ātrāk pēc atļaujas saņemšanas no Galvenā tiesneša.

8.2 Iespēju startēt atkārtoti drīkst pieprasīt:

8.2.1 Ja pāragri ir pārtraukta vinčošana un pilotam ir nepietiekams augstums drošai uzdevumu izpildei, izņemot gadījumus, kad pilots pats ir pieņēmis lēmumu atkabināties no vinčas, informējot pa rāciju Vinčotāju vai dodot signālu ar kājām Viņčotājam un Mērķa tiesnešiem.

8.2.2 Ja vinčošanas laikā ir pārtrūkusi trose un pilots pieņem lēmumu nelidot uz mērķi nepietiekama augstuma dēļ. 

8.2.3 Ja vēja ātrums pie mērķa pārsniedz noteikto maksimumu 7 m/s pēdējās 30 sekundes pirms nosēšanās.

8.2.4 Traucējums mērķa zonā vai mērķis ir aizsegts. Ja pilots redz, ka droša lidojuma trajektorija vai piezemēšanās mērķī ir traucēta vai apdraudēta un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi, par to skaļi informējot apkārtējos vai dodot signālu ar kājām.

8.2.5 Drošības apsvērumi.

Ja pilots izmaina lidojuma trajektoriju, lai izvairītos no sadursmes gaisā ar citu pilotu vai citu šķērsli un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi.

8.2.6. Ja Pilots nav parakstījies par rezultātu raundā.

8.3 Strīdu gadījumā protests jāiesniedz līdz konkrētā raunda beigām, ko izskata sacensību Galvenais Tiesnesis. Pretējā gadījumā reģistrētais rezultāts paliek nemainīgs, kā arī tiek liegta iespēja startēt atkārtoti.

8.4. Sacensību organizatoriem ir jānodrošina pilotu nosēšanās mērķī video fiksācija ar fiksētu vai pārvietojamu kameru. Video fiksācija var tikt izmantota kā papildus pierādījums gadījumos, kad Galvenais tiesnesis pieņem lēmumu to apskatīt, ja tiek saņemtas pretenzijas no pilota vai pēc Sacensību tiesneša pieprasījuma. Pierādījumiem tiem pieņemti sacensību dalībnieku un skatītāju video pierādījumi. Video filmēšana tiks nodrošināta pirmajiem 2 raundiem, kas būs PGA posma raundi. Sākot ar 3. raundu BUMS  sacensību lidojumiem filmēšana var arī netikt nodrošināta.

 

9. Brīdinājumi un Diskvalifikācija

9.1 Sacensību dalībnieku var diskvalificēt (aizliegt piedalīties sacensībās un anulēt rezultātus) vai izteikt brīdinājumu šādos gadījumos:

9.1.1 Par nesportisku rīcību.

9.1.2 Par bīstamu rīcību. Par bīstamu rīcību uzskatāmas tādas darbības, kā rezultātā spārns var norauties vai ieiet negatīvā spirālē. Par bīstamu tāpat ir izskatāma piezemēšanās asā virāžā, kur lenķis lielāks par 90 grādiem attiecībā pret vēju un spārna „knābieni” mazā augstumā.

Fiksējot bīstamu rīcību, pilots pirmajā reizē tiek brīdināts, bet atkārtotas bīstamas rīcības gadījumā – diskvalificēts. Piloti, kas norauj spārnu vai gāžas zemē negatīvā spirālē – saņem maksimālo punktu skaitu raundā un brīdinājumu vai tiek diskvalificēti.

 

Sacensību norises laiks:

Sacensību plāns:
10:30 – 11:00 Ierašanās (tie, kuri atbrauks vēlāk - auto būs jāatstāj aiz vārtiem, sīkāks info zemāk).
11:00 – 11:30 Reģistrācija.
11:30 – 12:00 Brīfings. Starta numuru izloze.
12:00 – 18:00 Sacensību lidojumi.
Ap 15:00 Pusdienās gardais Mišas plovs.
18:30 – 19:00 Sacensību noslēgums, Apbalvošana.

Sacensību organizatoriem, atkarībā no laika apstākļiem, ir tiesības mainīt sacensību norises laiku, par to paziņojot Pilotu brīfingā. Pilotu brīfings var tikt sasaukts starp raundiem pēc atbildīgo personu iniciatīvas vai ja to pieprasa ne mazāk kā 30% sacensību dalībnieku.

Sacensību dalībniekiem tiek nodrošinātas pusdienas (plovs) un labākie piloti ADRENALĪNS BUMS ieskaitē tiek apbalvoti ar balvām, medaļām un diplomiem. Tiks izspēlēti divi ceļojošie kausi - viens sieviešu ieskaitē, otrs kopvērtējumam.

 

Atbildīgās personas:

Sacensību direktore: Inese Šubēvica
Galvenais tiesnesis: Andris Pāže


REZULTĀTI
KOPVĒRTĒJUMS

ADRENALĪNS BUMS 2018 RUDENS OPEN / Latvijas PGA kausa 4.posms

Vieta

Vārds, uzvārds

1. raunds, MĒRĶIS

2. raunds, MĒRĶIS

3. raunds, MĒRĶIS

3. raunds, TANKS

4. raunds, MĒRĶIS

4. raunds, TANKS

KOPĀ

1.

Sergey Usanov sen.

23

5

136

500

140

500

1304

2.

Dzintars Slapjums

44

6

500

500

3

500

1553

3.

Andris Kuzmans

0

500

68

500

2

500

1570

4.

Sergey Usanov jun.

62

500

144

500

133

500

1839

5.

Gatis Heniņš

251

290

103

500

250

500

1894

6.

Martins Strazdins

226

69

500

500

121

500

1916

7.

Jevgeni  Jarstev

363

66

2

500

500

500

1931

8.

Aleksey Konovolov

412

42

500

500

28

500

1982

9.

Lauris Pumpurs

500

9

119

500

500

500

2128

10.

Edgars Jasmans

332

310

500

500

190

500

2332

11.

Edijs Gaspuitis

500

435

1

500

500

500

2436

12.

Olga Zalāne

25

500

500

500

DNS

DNS

2525

13.

Māris Barons

500

35

500

500

500

500

2535

14.

Jānis Mateuss

500

40

500

500

500

500

2540

15.

Inese Šubēvica

500

334

228

500

500

500

2562

16.

Reinis Ēvele

500

500

181

500

500

500

2681

17.

Jānis Grants

500

500

261

500

500

500

2761

18.

Juri Hatsajuk

500

500

500

500

309

500

2809

19.

Ivars Purviņš

500

500

500

500

450

500

2950

20.

Baiba Lembere

500

500

500

500

DNS

DNS

3000

20.

Dmitrijs Veidemans

500

500

500

500

500

500

3000

20.

Karina Pilusonoka

500

500

500

500

500

500

3000

20.

Vitalijs Koloss

500

500

500

500

500

500

3000

20.

Aleksejs Kazakovs

500

500

500

500

DNS

DNS

3000


SIEVIEŠU IESKAITE

Vieta

Vārds, uzvārds

1. raunds, MĒRĶIS

2. raunds, MĒRĶIS

3. raunds, MĒRĶIS

3. raunds, TANKS

4. raunds, MĒRĶIS

4. raunds, TANKS

KOPĀ

1.

Olga Zalāne

25

500

500

500

DNS

DNS

2525

2.

Inese Šubēvica

500

334

228

500

500

500

2562

3.

Baiba Lembere

500

500

500

500

DNS

DNS

3000

3.

Karina Pilusonoka

500

500

500

500

500

500

3000


ADRENALĪNS BUMS 2018 RUDENS (Foto: Zane Ernštreite) 121
Komentāri: 5
    Made by kalichava