Lekcija par rezerves izpletņa izmantošanu (VIDEO)

Šodien noklausījāmies lekciju par rezerves izpletņa korektu izmantošanu! Tika izrunāta teorija un analizēti video.

Uzreiz pēc teorētiskās lekcijas daļas, ķērāmies klāt jautrākajai tās daļai - praktiskajām nodarbībām. Tika iesieta virve griestu sijā, kur pilots tika iešūpots un ierotēts, tādā veidā imitējot bīstamu situāciju gaisā, kad ir jāizmanto rezerves izpletnis.
Atsevišķa virve tika sagatavota arī mūsu studentiem, kur tika apgūtas tik svarīgās zināšanas un prakse par rezerves izpletņa izmantošanu.
Rezerves izpletņa lekcija 04.01.2020 12
RESERVE THROW PARTY 2020, adrenalins.lv
Komentāri: 6
    Made by kalichava