ADRENALĪNS BUMS Pavasaris 2024 - Latvijas PGA kausa 2. posms

  Sestdien, 23.03.2024, Rumbulas lidlaukā

  Norises vieta:
  Rumbulas lidlauks

  Sacensību plāns:
  08:00 – 08:30 Ierašanās un reģistrācija
  08:40 – Brīfings
  09:00 – 12:00 Sacensību lidojumi
  12:30 – Sacensību noslēgums, apbalvošana

  Dalības maksa:
  20 eur - līdz 22.03.2024 plkst. 23:59 ar pārskaitījumu uz:

  SIA ADRENALĪNS

  LV49HABA0001408057744
  ar norādi “Dalības maksa sacensībās BUMS 2024 Pavasaris, vārds uzvārds”

  25 eur - no 23.03.2024 (ar pārskaitījumu vai uz vietas)

  Iebraukšana lidlaukā caur šlagbaumu, kas būs visu dienu vaļā. Ja šlagbaums ciet - zvanīt Dzintaram.
  Iebraukšana šeit (https://goo.gl/maps/sdS8oSDQg7A2):

  Reģistrācija elektroniski šeit līdz piektdienas, 22.03.2024, plkst. 22:00:
  https://forms.gle/5asGoqiqGxLf9mS49


  NOLIKUMS
  Adrenalīns BUMS Pavasaris 2024 - Latvijas PGA kausa 2. posms
  Rumbulas lidlauks, Rīga

  Sacensību mērķis:

  Sacensības tiek organizētas, lai drošā un godīgā cīņā noskaidrotu labākos pilotus un lai stiprinātu draudzīgas attiecības pilotu, klubu un valstu starpā. 


  Organizators:

  Paraplanierisma skola un klubs "ADRENALĪNS" sadarbībā ar Latvijas Paraplanierisma federāciju un biedrību "WE FLY".

   

  Noteikumi:

  1. Reģistrācija: Sacensībās drīkst piedalīties visi piloti, kuriem ir vismaz „B” kategorijas Latvijas Paraplanierisma Federācijas izsniegta paraplanierista apliecība vai vismaz „3.” kategorijas Starptautiskās Aeronautikas Federācijas (Fédération Aéronautique Internationale) izsniegta starptautiski atzītā Starptautiskā Pilota Identifikācijas (International Pilot Proficiency Identification) apliecība. 

   

  2. Inventārs.

  2.1 Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību. Obligāti jābūt: spārnam, ķiverei, rezerves izpletnim, ar protektoru aprīkotai iekarei un vinčas atkabei, ko startā pārbaudīs – Starta Tiesnesis. Vēlami lidošanai atbilstoši apavi - zābaki ar stiprināto potītes daļu. Neatbilstoša ekipējuma gadījumā, pilots netiek pielaists pie starta!

  2.2 Sacensību laikā mainīt spārnu ir aizliegts. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ, pilotam nepieciešams mainīt spārnu, tas iespējams tikai ar Sacensību direktora atļauju un tikai uz tādas pašas vai zemākas klases spārnu, atļauju saņemot pirms nākamā lidojuma.

   

  3. Raundi: Sacensību ietvaros tiks veikti minimums 3 raundi. Raundu skaits ir atkarīgs no laika apstākļiem, par ko attiecīgu lēmumu pieņem Galvenais Tiesnesis. Pirmie 2 sacensību raundi būs PGA posma un arī Latvijas paraplanierisma izcilības balvas ieskaites lidojumi. Maksimālais raundu skaits – 5.  Pirmie 2 raundi tiek ieskaitīti, kā PGA posma lidojumi, ja sacensībās piedalās ne mazāk kā 10 (desmit) piloti. Visi sacensību lidojumi tiek ieskaitīti, kā BUMS 2024 Pavasaris sacensību ieskaite. 

   

  4. Starts.

  4.1 Brīfinga (instruktāžas) laikā dalībnieku starpā tiks izlozēti starta kārtas numuri. Katram dalībniekam ir jābūt gatavam startēt atbilstoši savam starta kārtas numuram. Starta kārtību (secību) pilots var mainīt tikai ar iepriekšēju Starta Tiesneša atļauju. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies, vai nav gatavi startam, attiecīgajā raundā tiek reģistrēts maksimālais punktu skaits. 

  4.2 Starta veids: pasīvā vinča. Pilots ir atbildīgs par iepriekšējo sagatavotību un pieredzi startēt ar pasīvo viņču gan vājā, gan stiprā, kā arī "šķībā" vējā, gan turbulentos laika apstākļos. Ja pilots nespēj veikt startu ar trešo piegājienu, pilots saņem maksimālo punktu skaitu raundā.

  4.3 Katram dalībniekam vinčošanas laikā tiek nodrošināts pietiekams augstums, lai spētu izpildīt sacensību uzdevumus un droši piezemēties. Ja dalībnieks ir gatavs uzdevumam un vēlas atkabināties no troses zemākā augstumā vai arī vinčojoties pilots pieņem lēmumu pārtraukt uzdevuma izpildi, viņš dod zīmi Vinčotājam, informējot pa rāciju vai vicinot abas kājas.

   

  5. Sacensībās plānotie uzdevumi

  5.1 "Fun" uzdevumi tiks paziņoti brīfingā pirms sacensībām.

  5.2 Piezemēšanās precizitātē:

  Sacensību dalībniekam jāpiezemējas precīzi iepriekš norādītajā mērķī. Par piezemēšanos mērķa centrā pilotam tiek piešķirti 0 punkti; par piezemēšanos līdz 2 m no mērķa centra, punktu skaits ir vienāds ar centimetru skaitu no nulles punkta; par piezemēšanos 2 m un vairāk no mērķa centra, pilotam tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 200.

  Rezultātu noteikšanai tiek izmantots elektroniskais mērķis. Gadījumā, ja elektroniskais mērķis ir bojāts un rezultāts nav noteikts elektroniski, tad rezultātu nosaka piezemēšanās mērķa tiesneši, rezultātu mērot centimetros. 

  Ja pilots mērķa zonā redz personu ar paceltu sarkanu karogu, tas ir oficiāls signāls, kas nosaka, ka pilotam ir jālido projām no mērķa un jāpiezemējas maksimāli īsā laikā (drošības apsvērumu dēļ).

   

  6. Piezemēšanās: Jāpiezemējas uz kājām. Ja pilots nokrīt, viņam tiek ieskaitīti 200 punkti. Par kritienu tiek uzskatīts: jebkura pilota ķermeņa daļas (izņemot pēdas) vai iekares (izņemot akselerātoru un iekares kāju paliktni vai vinčas atkabi) pieskaršanās zemei 10 m rādiusā no mērķa centra, pirms zemei ir pieskāries spārns.

   

  7. Protesti un iespēja startēt atkārtoti.

  7.1 Sacensību dalībnieks drīkst pieprasīt iespēju startēt atkārtoti. Atkārtotie starti notiek pēc iespējas ātrāk pēc atļaujas saņemšanas no Galvenā tiesneša.

  7.2 Iespēju startēt atkārtoti drīkst pieprasīt:

  7.2.1 Ja pāragri ir pārtraukta vinčošana un pilotam ir nepietiekams augstums drošai uzdevumu izpildei, izņemot gadījumus, kad pilots pats ir pieņēmis lēmumu atkabināties no vinčas, informējot pa rāciju Vinčotāju vai dodot signālu ar kājām Viņčotājam un Mērķa tiesnešiem.

  7.2.2 Ja vinčošanas laikā ir pārtrūkusi trose un pilots pieņem lēmumu nelidot uz mērķi nepietiekama augstuma dēļ. 

  7.2.3 Ja vēja ātrums pie mērķa pārsniedz noteikto maksimumu 7 m/s pēdējās 30 sekundes pirms nosēšanās.

  7.2.4 Traucējums mērķa zonā vai mērķis ir aizsegts. Ja pilots redz, ka droša lidojuma trajektorija vai piezemēšanās mērķī ir traucēta vai apdraudēta un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi, par to skaļi informējot apkārtējos vai dodot signālu ar kājām.

  7.2.5 Drošības apsvērumi.

  Ja pilots izmaina lidojuma trajektoriju, lai izvairītos no sadursmes gaisā ar citu pilotu vai citu šķērsli un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi.

  7.2.6. Ja Pilots nav parakstījies par rezultātu raundā.

  7.3 Strīdu gadījumā protests jāiesniedz līdz konkrētā raunda beigām, ko izskata sacensību Galvenais Tiesnesis. Pretējā gadījumā reģistrētais rezultāts paliek nemainīgs, kā arī tiek liegta iespēja startēt atkārtoti.

   

  8. Brīdinājumi un Diskvalifikācija

  8.1 Sacensību dalībnieku var diskvalificēt (aizliegt piedalīties sacensībās un anulēt rezultātus) vai izteikt brīdinājumu šādos gadījumos:

  8.1.1 Par nesportisku rīcību.

  8.1.2 Par bīstamu rīcību. Par bīstamu rīcību uzskatāmas tādas darbības, kā rezultātā spārns var norauties vai ieiet negatīvā spirālē. Par bīstamu tāpat ir izskatāma piezemēšanās asā virāžā, kur lenķis lielāks par 90 grādiem attiecībā pret vēju un spārna „knābieni” mazā augstumā. Fiksējot bīstamu rīcību, pilots pirmajā reizē tiek brīdināts, bet atkārtotas bīstamas rīcības gadījumā – diskvalificēts. Piloti, kas norauj spārnu vai gāžas zemē negatīvā spirālē – saņem maksimālo punktu skaitu raundā un brīdinājumu vai tiek diskvalificēti.


  Ja sacensībām elektroniski reģistrējas (līdz elektroniskās reģistrācijas slēgšanai) mazāk par 10 pilotiem, tad sacensības tiek atceltas.
  Sacensību organizatoriem, atkarībā no laika apstākļiem, ir tiesības mainīt sacensību norises laiku, par to paziņojot Pilotu brīfingā. Pilotu brīfings var tikt sasaukts starp raundiem pēc atbildīgo personu iniciatīvas vai ja to pieprasa ne mazāk kā 30% sacensību dalībnieku.

  Sacensību dalībniekiem tiek nodrošinātas pusdienas (plovs) un labākie piloti ADRENALĪNS BUMS ieskaitē tiek apbalvoti ar balvām, medaļām un diplomiem. Tiks izspēlēti divi ceļojošie kausi - viens sieviešu ieskaitē, otrs kopvērtējumam.

   

  Atbildīgās personas:

  Sacensību direktors: Dzintars Reiniks
  Galvenais un starta tiesnesis: Normunds Pakulis
  Mērķa tiesnesis: Andris Pāže


  Made by kalichava