12. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu 2018

  Sacensības notiks sestdien 2018. gada 20. janvārī, Rumbulā.

  Sākums:
  10:00 Brīfings
  no 10:30 Lidojumi

  Dalības maksa:
  10 eur, kas obligāti jāpārskaita uz LPF kontu (ARĪ VIP KLUBA PILOTIEM)
  Maksājuma konta piezīmēs rakstīt:
  Dalības maksa par LV piezemēšanās čempionātu 2018
  VIP kluba biedriem dalības maksa 2018. gada beigās tiks atmaksāta no kluba līdzekļiem.
  Reģistrāciju un dalības maksu veikt līdz piektdienai, 19. janvārim, plkst. 18:00.
  Tie, kas nebūs reģistrējušies elektroniski - tiem dalības maksa 15€, kas jāpārskaita uz LPF bankas kontu līdz pirmdienai, 22. janvārim.  NOLIKUMS

  12. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu (2018)

  1. Sacensībās drīkst piedalīties visi Latvijas piloti, kuriem ir vismaz B kategorijas LPF paraplanierista apliecība vai citur izsniegta licence, kas ir Para Pro 3 un augstāk.

   

  2. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par inventāra atbilstību un lidojuma drošību.

  Obligāti jābūt: paraplānam lidojuma kartībā, ķiverei, rezerves izpletnim, ar protektoru aprīkotai uzkabei un vinčas atkabei.

  Sacensību laikā mainīt spārnu ir atļauts, ja tam radušies bojājumi, uz līdzvērtīgu spārnu ar galvenā tiesneša atļauju.

   

  3. Sacensību dalībniekam jāpiezemējās precīzi mērķī.

  Par trāpījumu elektroniskā mērķa centrā pilotam tiek piešķirti 0 punkti - elektroniskā mērķā rādiuss ir 15 cm;

  par piezemēšanos līdz 5 m no mērķa centra, punktu skaits ir vienāds ar centimetru skaitu;

  par piezemēšanos 5 un vairāk metrus no mērķa centra, pilotam tiek piešķirts maksimālais punktu skaits, kas ir 500 punkti.

  Uzvarētājs ir dalībnieks ar mazāko punktu skaitu.

  Jāpiezemējās uz kājām.

  Ja pilots nokrīt, viņam tiek ieskaitīti 500 punkti.

  Par kritienu tiek uzskatīts tas, ka jebkura pilota ķermeņa daļa (izņemot pēdas) vai uzkabe (izņemot akseleratoru un uzkabes kāju paliktni vai vinčas atkabi) pieskaras zemei, pirms zemei ir pieskāries spārns.

   

  4. Iespēja startēt atkārtoti

  Sacensību dalībnieks drīkst neparakstīt rezultātu protokolu un pieprasīt iespēju startēt atkārtoti, ja tam ir objektīvs iemesls.

  Pieprasīt atkārtotu startu jādara uzreiz pēc piezemēšanās pie sacensību galvenā tiesneša, bez konsultācijas ar apkārtējiem.

  Atkārtotie starti notiek katra konkrētā raunda beigās.

   

  Iespēju startēt atkārtoti drīkst pieprasīt: 

  4.1. Vēja ātrums

  Ja vēja ātrums pie mērķa pārsniedz noteikto maksimumu 7m/s.

   

  4.2. Traucējums mērķa zonā vai mērķis ir aizsegts

  Ja pilots redz, ka droša lidojuma trajektorija vai piezemēšanās mērķī ir traucēta vai apdraudēta no cita pilota, kas ir zemāk un arī lido uz piezemēšanos mērķī, tad augstākesošajam pilotam ir skaidri rācijā jāpaziņo, ka veikšu restartu, jo zemāk ir paraplāns, kas arī lido uz mērķi. Pēc paziņojuma augstākesošajam pilotam jālido prom no mērķa un jāpiezēmējas tā, lai tiesneši nepārprotami saprastu lēmumu nelidot uz mērķi.

                                                                                       

  4.3. Drošības apsvērumi

  Ja pilots izmaina lidojuma trajektoriju, lai izvairītos no sadursmes gaisā ar citu pilotu vai citu šķērsli un apzināti pieņem lēmumu nelidot uz mērķi.

   

  5. Diskvalifikācija.

  Sacensību dalībnieku var diskvalificēt (aizliegt piedalīties sacensībās un anulēt rezultātus) šādos gadījumos:

  5.1. Par nesportisku rīcību.

  5.2. Par bīstamu rīcību. Par bīstamu rīcību uzskatāmas tādas darbības, kā rezultātā spārns var norauties vai ieiet negatīvā spirālē. Par bīstamu tāpat būtu izskatāma piezemēšanās asā virāžā un leņkis lielāks par 90 grādiem attiecībā pret vēju un spārna "knābieni" mazā augstumā. Aizliegts vertikāli nolaisties izmantojot līdz galam izspiestu akseleratoru un maksimāli sabremzētu spārnu. Fiksējot bīstamu rīcību pilots pirmajā reizē tiek brīdināts, bet atkārtotas rīcības gadījumā - diskvalificēts. Tie kas norauj spārnu vai gāžas zemē negatīvā spirālē tiek diskvalificēti bez brīdinājuma.

  5.3. Sacensību dalībnieks, kas ir alkoholisko, toksisko vai narkotisko vielu ietekmē netiek pielaists pie starta. Nepieciešamības gadījumā var pieaicināt mediķu palīdzību.

   

  6. Notiks 3-5 raundi un visi raundi tiks ieskaitīti. Rezultāti tiks iekļauti Latvijas PGA kausa 1.posma rezultātos.

   

  7. Reģistrēšanās sacensībām notiek elektroniski un reģistrācija tiek slēgta sacensību iepriekšējās dienas vakarā.

   

  8. Strīdu gadījumus izskata sacensību galvenais tiesnesis.

  9. Šo sacensību noteikumu pamatā ir FAI sporta kodeksa (2008. gada redakcija) 7.C nodaļā publicētie noteikumi.

   

  Galvenais sacensību tiesnesis: Andris Pāže

  Sacensību direktors: Dzintars Reiniks


  Made by kalichava